Proč my ...

1 originální nejsou metody řešení,
ale náš důsledný přístup k nim
nic víc, nic míň...
2 naše postupy vedou k tomu,
co skutečně funguje a nese efekt
od ostatního jsme se již oprostili …
3 nemáme zázračné otázky, efektem
jsou odvážné odpovědi
my měníme zítřky …
4 účinky změn chceme na svojí
straně v čase co nejkratším
již dnes je zítřek …
5 slušné jsou naše projevy chování a
jednání, totéž požadujeme i od vás
… očekáváme příliš?
6 v pavučině vazeb a vztahů hledáme
zázračnou odpověď na prostou
otázku, co je podstatné?
můžeme-li, chceme …
7 cílem není sám proces řešení,
ale pouze jeho efekt
o úspěchu nemluvíme, je vidět..

Kdo jsme

CONVERSIO (= přeměna) je název společnosti, který v sobě nese i její cíl – smysluplné prosazování, podporu, řízení i provádění změn jako postupů vedoucích k vyšším kvalitativním formám stavů, procesů i jejich struktur.

Naše aktivity jsou soustředěny zejména do oblastí

  • uvádění výrobků na trh v segmentu strojních zařízení, stavebních výrobků, hraček a zdravotnických prostředků;
  • měření a diagnostiky budov a vybraných průmyslových aplikací;
  • facility managementu;
  • průmyslového inženýrství.

V našem úsilí se nadšeně necháváme vést a zároveň motivovat vcelku jednoduchým, nicméně zobecnitelným předpokladem, že tajemství toho, jak se dostat dopředu, tkví na začátku …
I metody činností v jednotlivých oblastech našeho zaměření v zásadě ani nejsou originální podstatou, ale spíše způsobem jejich používání, vždyť i ze slov klasika: „ … úspěch zaznamenává stopy …“, lze usoudit, že téměř vše, co děláme, již dělal i někdo jiný. Soustřeďujeme se proto na erudované a zejména smysluplné používání standardních i známých metod řešení v širokém rozsahu zkušeností týmu, což je v našem případě dáno jejich výběrem a přiřazením k danému problému, důsledným dodržováním sledu elementárních kroků „od jednoduchého k složitějšímu“ a hlavně trvalou snahou používat v záplavě sofistikovaných postupů, metod i dat, také poctivý „zdravý selský rozum“.

ing-jaroslav-peteleŘešení inspirativní i odvážná, v komplexním systémovém pojetí a procesních souvislostech, přesvědčivá a účinná v jejich výsledném efektu, korektní a slušná v rámci obchodního přístupu, jsou naším cílem, posláním i přáním a na této úrovni jsme připraveni, společně s našimi partnery, poskytnout mimořádně široký rozsah úkonů v různorodé skladbě forem a významným konečným efektem.

Cíle máme vysoké a naším přáním je vyrůst k nim společně s vámi…

 

Ing. Jaroslav Petele
jednatel společnosti CONVERSIO, spol. s r.o.

 
2024 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: