Proč my ...

1 originální nejsou metody řešení,
ale náš důsledný přístup k nim
nic víc, nic míň...
2 naše postupy vedou k tomu,
co skutečně funguje a nese efekt
od ostatního jsme se již oprostili …
3 nemáme zázračné otázky, efektem
jsou odvážné odpovědi
my měníme zítřky …
4 účinky změn chceme na svojí
straně v čase co nejkratším
již dnes je zítřek …
5 slušné jsou naše projevy chování a
jednání, totéž požadujeme i od vás
… očekáváme příliš?
6 v pavučině vazeb a vztahů hledáme
zázračnou odpověď na prostou
otázku, co je podstatné?
můžeme-li, chceme …
7 cílem není sám proces řešení,
ale pouze jeho efekt
o úspěchu nemluvíme, je vidět..

Kdo jsme

CONVERSIO (= p?em?na) je nzev spole?nosti, kter v sob? nese i jej cl smyslupln prosazovn, podporu, ?zen i provd?n zm?n jako postup? vedoucch k vym kvalitativnm formm stav?, proces? i jejich struktur.

Nae aktivity jsou soust?ed?ny zejmna do oblast

  • uvd?n vrobk? na trh v segmentu strojnch za?zen, stavebnch vrobk?, hra?ek a zdravotnickch prost?edk?;
  • m??en a diagnostiky budov a vybranch pr?myslovch aplikac;
  • facility managementu;
  • pr?myslovho inenrstv.

V naem sil se naden? nechvme vst a zrove? motivovat vcelku jednoduchm, nicmn? zobecnitelnm p?edpokladem, e tajemstv toho, jak se dostat dop?edu, tkv na za?tku
I metody ?innost v jednotlivch oblastech naeho zam??en v zsad? ani nejsou originln podstatou, ale spe zp?sobem jejich pouvn, vdy? i ze slov klasika: sp?ch zaznamenv stopy , lze usoudit, e tm?? ve, co d?lme, ji d?lal i n?kdo jin. Soust?e?ujeme se proto na erudovan a zejmna smyslupln pouvn standardnch i znmch metod ?een v irokm rozsahu zkuenost tmu, co je v naem p?pad? dno jejich vb?rem a p?i?azenm k danmu problmu, d?slednm dodrovnm sledu elementrnch krok? od jednoduchho k sloit?jmu a hlavn? trvalou snahou pouvat v zplav? sofistikovanch postup?, metod i dat, tak poctiv zdrav selsk rozum.

ing-jaroslav-petele?een inspirativn i odvn, v komplexnm systmovm pojet a procesnch souvislostech, p?esv?d?iv a ?inn v jejich vslednm efektu, korektn a slun v rmci obchodnho p?stupu, jsou nam clem, poslnm i p?nm a na tto rovni jsme p?ipraveni, spole?n? s naimi partnery, poskytnout mimo?dn? irok rozsah kon? v r?znorod skladb? forem a vznamnm kone?nm efektem.

Clemme vysok a nam p?nm je vyr?st k nim spole?n? s vmi

Ing. Jaroslav Petele
jednatel spole?nosti CONVERSIO, spol. s r.o.

 
2021 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: